Hoạt động gần đây

Hoạt động liên tục cho tất cả thành viên đăng ký tại Tiền Việt Nam.

 1. youngboss1vn đã đăng một chủ đề mới

  Tuần Dương Hạng nặng MOGAMI 1942 - (Scale: 1/350)

  Mogami (Tối Thượng) là một tàu tuần dương hạng nặng của Hải quân Đế quốc Nhật Bản, là chiếc dẫn đầu trong lớp của nó bao gồm bốn chiếc....

  Diễn đàn: BST Mô hình tỉ lệ thật

  21/11/17 at 2:31 AM
 2. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề xe tải tiếp nhiên liệu M49 A2C - Serial Vietnam War (Scale 1/35).

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  1511148074113.jpg 1511148151122.jpg 1511148230463.jpg 1511148293212.jpg 20/11/17 at 12:08 PM
 3. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề xe tải quân sự M35A2 - Serial VietNam War (Scale: 1/35).

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  1511148734849.jpg 1511148816829.jpg 1511148895701.jpg 20/11/17 at 11:36 AM
 4. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề xe tải quân sự M35A2 - Serial VietNam War (Scale: 1/35).

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  1511148415828.jpg 1511148487481.jpg 1511148562272.jpg 20/11/17 at 11:33 AM
 5. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề Xe tải quân sự M35A1 gắn súng máy phòng không M2 12.7mm (Quad50) - Serial VietNam War (Scale: 1/35).

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  1511150258368.jpg 1511150444937.jpg 1511150363941.jpg 20/11/17 at 11:28 AM
 6. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề Xe tải quân sự M35A1 gắn súng máy phòng không M2 12.7mm (Quad50) - Serial VietNam War (Scale: 1/35).

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  1511149960761.jpg 1511150030553.jpg 1511150125656.jpg 20/11/17 at 11:23 AM
 7. youngboss1vn đã đăng một chủ đề mới

  Xe tải quân sự M35A1 gắn súng máy phòng không M2 12.7mm (Quad50) - Serial VietNam War (Scale: 1/35)

  [ATTACH] M35A1 là loại xe tải quân sự nặng khoảng 6 tấn được thiết kế bởi REO Motor Company (Mỹ) vào năm 1944, sản xuất và...

  1511151396123.jpg

  Diễn đàn: BST Mô hình tỉ lệ thật

  20/11/17 at 12:42 AM
 8. youngboss1vn đã đăng một chủ đề mới

  xe tải quân sự M35A2 - Serial VietNam War (Scale: 1/35)

  [ATTACH] M35A2 là loại xe tải quân sự nặng khoảng 6 tấn được thiết kế bởi REO Motor Company (Mỹ) vào năm 1944, sản xuất và...

  1511151396123.jpg

  Diễn đàn: BST Mô hình tỉ lệ thật

  20/11/17 at 12:27 AM
 9. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề xe tải tiếp nhiên liệu M49 A2C - Serial Vietnam War (Scale 1/35).

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  1511147837398.jpg 1511147987786.jpg 1511147904368.jpg 20/11/17 at 12:22 AM
 10. youngboss1vn đã đăng một chủ đề mới

  xe tải tiếp nhiên liệu M49 A2C - Serial Vietnam War (Scale 1/35)

  [ATTACH] Xe vận tải tiếp nhiên liệu M49 có thùng chứa 1200 gallon được gắn trên khung gầm của phiên bản M45. bên trong thùng chứa...

  1511151396123.jpg

  Diễn đàn: BST Mô hình tỉ lệ thật

  20/11/17 at 12:18 AM
 11. nishiyadav đã thiết lập trang chủ

  http://www.hinditsolution.com/index.php

  18/11/17 at 5:21 PM
 12. nishiyadav đã thiết lập nghề nghiệp 8377889109.

  18/11/17 at 5:21 PM
 13. nishiyadav thiết lập vị trí 8377889109.

  18/11/17 at 5:21 PM
 14. mamtarajbhar đã thiết lập trang chủ

  http://www.hinditsolution.com/index.php

  17/11/17 at 5:27 PM
 15. mamtarajbhar đã thiết lập nghề nghiệp delhi.

  17/11/17 at 5:27 PM
Đang tải...