Tiền VN seri đẹp

Chủ đề thuộc danh mục 'BST Tiền serial đẹp' được đăng bởi youngboss1vn, 11/9/09.

 1. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  * BỘ SƯU TẬP TIỀN VIỆT NAM SERI ĐẸP

  Tiền mệnh giá 1 đồng:
  serial ngũ quí:
  *** 888883***
  [​IMG]

  serial ngũ quí:
  *** 888884***
  [​IMG]

  serial ngũ quí:
  *** 888885***
  [​IMG]

  serial ngũ quí:
  *** 888886***
  [​IMG]

  serial ngũ quí:
  *** 888887***
  [​IMG]

  serial ngũ quí:
  *** 888889***
  [​IMG]

  serial ngũ quí:
  *** 977777***
  [​IMG]
   
 2. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  serial Ladar:
  *** 886622***
  [​IMG]

  serial Ladar:
  *** 612345***
  [​IMG]

  serial:
  ***118111***
  [​IMG]

  Tiền mệnh giá 5 hào:
  serial tứ quí:
  *** 0999979***
  [​IMG]

  Tiền mệnh giá 20 xu:
  serial tứ quí:
  *** 070000***
  [​IMG]

  Tiền mệnh giá 2 đồng:
  serial lục quí:
  *** 2222224***
  [​IMG]

  Tiền mệnh giá 5 đồng:

  serial lục quí:

  *** 2777777***
  [​IMG]

  Tiền mệnh giá 10 đồng:

  serial ngũ quí:

  *** 399999***
  [​IMG]

  serial Ladar:
  *** 123453***
  [​IMG]

  Tiền mệnh giá 30 đồng:
  serial:
  ***0888588***
  [​IMG]


  Tiền phiên bản đặc biệt kỷ niệm 50 năm NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM:

  serial ngũ quí:
  *** 0033333***
  [​IMG]
   
 3. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Tiền mệnh giá 500 đồng:
  serial lục quí:
  *** 9999998***
  [​IMG]

  Tiền mệnh giá 5 đồng:
  serial tứ quí:
  *** 336666***
  [​IMG]

  Tiền mệnh giá 20 đồng:
  serial tam hoa:
  *** 888555***
  [​IMG]

  serial:
  ***777977***
  [​IMG]

  Tiền mệnh giá 50 đồng:

  serial tứ quí:

  *** 868888***
  [​IMG]

  serial tứ quí:
  *** 222282***
  [​IMG]

  Tiền mệnh giá 100 đồng:

  serial ngũ quí:

  *** 899999***
  [​IMG]

  serial Ladar:
  *** 884422***
  [​IMG]

  serial tứ quí:
  *** 777707***
  [​IMG]

  serial Ladar:
  *** 776655***
  [​IMG]
   
 4. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Tiền mệnh giá 200 đồng:
  serial:
  ***331333***
  [​IMG]

  Tiền mệnh giá 500 đồng:
  serial ngũ quí:

  *** 544444***
  [​IMG]

  *** 055555***
  [​IMG]

  *** 266666***
  [​IMG]

  serial:
  ***777877***
  ***885888***
  [​IMG]

  serial Ladar:
  *** 040506***
  *** 575859***
  [​IMG]

  serial tứ quí:
  *** 999959***
  *** 999969***
  [​IMG]

  serial tứ quí:
  *** 999955***
  *** 999966***
  [​IMG]

  serial tứ quí:
  *** 113333***
  *** 656666***
  [​IMG]

  serial ngũ quí:
  *** 111116***
  [​IMG]

  serial tứ quí:
  *** 000077***
  [​IMG]

  serial tam hoa:
  *** 666333***
  [​IMG]

  Tiền mệnh giá 1000 đồng:
  serial ngũ quí:

  *** 9966666***
  [​IMG]

  serial:
  ***883888***
  ***999299***
  [​IMG]

  serial tứ quí:
  *** 999944***
  *** 999949***
  [​IMG]

  serial tứ quí:
  *** 991111***
  *** 444499***
  [​IMG]

  serial tứ quí:
  *** 595555***
  [​IMG]
   

Ủng hộ diễn đàn