Badge drago indochine vietnam war

Chủ đề thuộc danh mục 'BST Medal world war & VN War' được đăng bởi youngboss1vn, 17/3/13.

 1. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 139: Huy Hiệu Lực Lượng Quân đội Bổ Túc (Hiếm)
  Forces supplétives
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam 2422 2Q589)

  "...Trong suốt thời gian chiếm đóng Đông Dương, quân đội Pháp có những người Việt phục vụ trong quân đội để đáp ứng nhu cầu chiến trường. Các quân nhân này được đào tạo theo quy chế Pháp và đại đa số là binh lính, hạ sĩ quan với một số rất ít sĩ quan.
  Khi chiến tranh lan rộng, để huy động thêm nhân lực, người Pháp đã thành lập các lực lượng phụ thuộc
  (Forces suppletives) bao gồm lính được tuyển mộ tại địa phương do sĩ quan Pháp chỉ huy ..."

  [​IMG]
   
  Last edited: 4/10/17
 2. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 140: HUY HIỆU ĐẠI ĐỘI TỔNG HÀNH DINH - BỘ TỔNG THAM MƯU
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam)

  Đại đội Tổng Hành Dinh - Tổng Tham Mưu: là Đại Đội thuộc bộ TTM - không phải quân khu hay sư đoàn
  (ĐĐ THD TTM : Đại Đội Tổng Hành Dinh Tổng Tham Mưu : dịch từ cụm từ Phú Lang Sa: Compagnie de Quartier Général et État Major. Cấp tiểu đoàn trở lên có đơn vị THD - TTM cho đến sư đoàn)

  [​IMG]

   
  Last edited: 4/10/17
 3. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 141: HUY HIỆU ĐẠI ĐỘI TỔNG HÀNH DINH - BỘ TỔNG THAM MƯU
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam)
  Phù hiệu Đại Đội Tổng Hành Dinh - Tổng Tham Mưu của Quân Đội Quốc Gia Việt Nam được nhân viên trưc thuộc bộ TTM QDQGVN đeo (đặt tại đường Galliéni -giữa SG và Chợ Lớn nay là Trần Hưng Đạo) - Bộ TTM đặt dưới quyền của đại tá sau lên tướng Nguyễn Văn Hinh từ khi được thành lập (1951) cho đến 1955....

  [​IMG]

  Đại đội Tổng Hành Dinh - Tổng Tham Mưu: là Đại Đội thuộc bộ TTM - không phải quân khu hay sư đoàn
  (ĐĐ THD TTM : Đại Đội Tổng Hành Dinh Tổng Tham Mưu : dịch từ cụm từ Phú Lang Sa: Compagnie de Quartier Général et État Major. Cấp tiểu đoàn trở lên có đơn vị THD - TTM cho đến sư đoàn)
   
  Last edited: 4/10/17
 4. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 142: Huy Hiệu Đại Đội Tổng Hành Dinh số 1
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam 3090 6M271)
  Vào tháng 7/1952, các quân khu được thành lập với các tư lệnh như sau:

  * Đệ I Quân Khu (Nam Việt) - Đại tá Lê Văn Tỵ
  * Đệ Nhị Quân Khu (Trung Việt) - Trung tá Nguyễn Ngọc Lễ
  * Đệ tam Quân Khu (Bắc Việt) - Trung tá Nguyễn Văn Vận
  * Đệ tứ Quân Khu (Cao nguyên Trung phần)

  Sau Hiệp định Genève (20.7.1954), hệ thống quân khu trên đây thay đổi vì Đệ tam quân khu là Bắc Việt thuộc về nhà cầm quyền phía bắc vĩ tuyến 17. Năm 1956, hệ thống quân khu QĐVNCH được chia lại như sau:
  * Đệ nhất quân khu: Các tỉnh miền Đông Nam phần.
  * Đệ nhị quân khu: Trung phần (không thay đổi).
  * Đệ tam quân khu: Kontum, Pleiku, Bình Định, Phú Yên.
  * Đệ tứ quân khu: Các tỉnh phía nam Cao nguyên Trung phần và phía nam duyên hải Trung phần.
  * Đệ ngũ quân khu: Các tỉnh miền Tây Nam phần.
  * Quân khu Thủ đô: Saigon, Gia Định, Long An (Sau Long An tách khỏi QKTĐ).


  [​IMG]
   
  Last edited: 4/10/17
 5. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 143: Huy Hiệu Đại Đội Tổng Hành Dinh - Đệ Nhị Quân Khu
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam)
  Vào tháng 7/1952, các quân khu được thành lập với các tư lệnh như sau:
  * Đệ I Quân Khu (Nam Việt) - Đại tá Lê Văn Tỵ

  * Đệ Nhị Quân Khu (Trung Việt) - Trung tá Nguyễn Ngọc Lễ
  * Đệ tam Quân Khu (Bắc Việt) - Trung tá Nguyễn Văn Vận
  * Đệ tứ Quân Khu (Cao nguyên Trung phần) ...

  Sau Hiệp định Genève (20.7.1954), hệ thống quân khu trên đây thay đổi vì Đệ tam quân khu là Bắc Việt thuộc về nhà cầm quyền phía bắc vĩ tuyến 17. Năm 1956, hệ thống quân khu QĐVNCH được chia lại như sau:
  * Đệ nhất quân khu: Các tỉnh miền Đông Nam phần.
  * Đệ nhị quân khu: Trung phần (không thay đổi).
  * Đệ tam quân khu: Kontum, Pleiku, Bình Định, Phú Yên.
  * Đệ tứ quân khu: Các tỉnh phía nam Cao nguyên Trung phần và phía nam duyên hải Trung phần.
  * Đệ ngũ quân khu: Các tỉnh miền Tây Nam phần.
  Quân khu Thủ đô: Saigon, Gia Định, Long An (Sau Long An tách khỏi QKTĐ).

  [​IMG]
   
  Last edited: 4/10/17
 6. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 144: Huy Hiệu Đại Đội Tổng Hành Dinh - Đệ Tam Quân khu
  3° DDTHD
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam 450 )

  Vào tháng 7/1952, các quân khu được thành lập với các tư lệnh như sau:
  * Đệ I Quân Khu (Nam Việt) - Đại tá Lê Văn Tỵ

  * Đệ Nhị Quân Khu (Trung Việt) - Trung tá Nguyễn Ngọc Lễ

  * Đệ tam Quân Khu (Bắc Việt) - Trung tá Nguyễn Văn Vận
  * Đệ tứ Quân Khu (Cao nguyên Trung phần) ...

  [​IMG]


   
  Last edited: 4/10/17
 7. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 145: HUY HIỆU ĐẠI ĐỘI 4 TỔNG HÀNH DINH QUÂN KHU
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam)

  Vào tháng 7/1952, các quân khu được thành lập với các tư lệnh như sau:
  * Đệ I Quân Khu (Nam Việt) - Đại tá Lê Văn Tỵ

  * Đệ Nhị Quân Khu (Trung Việt) - Trung tá Nguyễn Ngọc Lễ
  * Đệ tam Quân Khu (Bắc Việt) - Trung tá Nguyễn Văn Vận

  * Đệ tứ Quân Khu (Cao nguyên Trung phần)
  Sau Hiệp định Genève (20.7.1954), hệ thống quân khu trên đây thay đổi vì Đệ tam quân khu là Bắc Việt thuộc về nhà cầm quyền phía bắc vĩ tuyến 17. Năm 1956, hệ thống quân khu QĐVNCH được chia lại như sau:
  *Đệ nhất quân khu: Các tỉnh miền Đông Nam phần.
  *Đệ nhị quân khu: Trung phần (không thay đổi).
  *Đệ tam quân khu: Kontum, Pleiku, Bình Định, Phú Yên.
  *Đệ tứ quân khu: Các tỉnh phía nam Cao nguyên Trung phần và phía nam duyên hải Trung phần.
  *Đệ ngũ quân khu: Các tỉnh miền Tây Nam phần.
  *Quân khu Thủ đô: Saigon, Gia Định, Long An (Sau Long An tách khỏi QKTĐ).

  [​IMG]
   
  Last edited: 4/10/17
 8. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 146: HUY HIỆU TIỂU ĐOÀN BẢO VỆ 255 "Danh Dự Tổ Quốc"
  (255°TD DANH DU TO QUOC BATAILLON DE LA GARDE)
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam)

  Tiểu đoàn Bảo vệ 255 (BG255) sau đó được đổi thành Tiểu đoàn 45 (BVN45)

  [​IMG]
   
  Last edited: 4/10/17
 9. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 147: HUY HIỆU TIỂU ĐOÀN 4 VIỆT NAM - HƯNG YÊN (15/10/1949)
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam)

  [​IMG]


   
  Last edited: 4/10/17
 10. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 148: HUY HIỆU TIỂU ĐOÀN VBINH 262
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam)

  Insigne Indochine Vietnam 262e T.D.V.B, Bataillon de la Garde, Drago Romainville.
  Tiểu Đoàn Vệ Binh số 262.
  Size approx: 33x48mm.
  Manufacturer: Drago Romainville.
  Origninal insigne from Vietnam, Indochine periode

  Tiểu đoàn Vệ binh 262 (BG262) đổi thành Tiểu đoàn 82 (BVN82) vào ngày 03/03/1954

  [​IMG]
   
  Last edited: 4/10/17
 11. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 149: HUY HIỆU TIỂU ĐOÀN SỐ 11 VIỆT NAM "Chiến Đấu đến cùng" - CHÂU ĐỐC (01/09/1950) (Hiếm)
  11°TD TIEU DOAN BATAILLON D'INFANTERIE
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam 2414 6M070)

  [​IMG]
   
  Last edited: 4/10/17
 12. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 150: HUY HIỆU TIỂU ĐOÀN SỐ 10 VIỆT NAM - HƯNG YÊN (15/08/1950) (Hiếm)
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam 1077)

  [​IMG]


   
  Last edited: 4/10/17
 13. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 151: HUY HIỆU TIỂU ĐOÀN 12 VIỆT NAM - ĐỒNG HỚI (VIETNAM - 01/10/1950) (Hiếm)
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam)

  [​IMG]


   
  Last edited: 4/10/17
 14. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 152: HUY HIỆU TIỂU ĐOÀN 6 VIỆT NAM - PHỦ LÝ (THUỘC SƯ ĐOÀN 3 VIỆT NAM TẠI BẮC VIỆT- 20/05/1950)
  (Inisgne Militaire Indochine, Vietnam -1008)


  [​IMG]
   
  Last edited: 4/10/17
 15. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 153: HUY HIỆU TIỂU ĐOÀN 16 VIỆT NAM - BÙI CHU (01/05/1951) (Hiếm)
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam)

  ... Phát Diệm là tên của một làng Công Giáo thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Bùi Chu là tên một xã Công Giáo thuộc huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Từ 1945, Phát Diệm thành trụ sở Tòa Giám Mục Phát Diệm dưới quyền cai quản của giám mục Lê Hữu Từ. Từ 1950, Bùi Chu thành Tòa Giám Mục địa phận Bùi Chu dưới quyền của giám mục Phạm Ngọc Chi.
  Bùi Chu là vùng đồng bằng sông Hồng Hà, có nhiều chi nhánh sông Hồng Hà chảy ra vịnh Bắc Việt qua Bùi Chu, như sống Ðáy (Lạch Ðài), sông Ninh Cơ (Lạch Lác), sông Thái Bình làm cho Bùi Chu là vùng đất phì nhiêu về kinh tế: lúa thóc, hải sản và muối. Ngoài ra, nó cũng giúp cho sự thông thương bằng đường thủy rất tiện lợi.
  Lực Lượng Tự Vệ Công Giáo Bùi Chu – Phát Diệm trở thành phụ lực quân cho quân đội Pháp : Bùi Chu – Phát Diệm là khu tự trị trực thuộc quốc trưởng Bảo Đại. Sĩ quan Pháp không có quyền ra lệnh cho quân nhân Việt Nam. Tuy nhiên, giữa quân đội Pháp và lực lượng Tự Vệ Công Giáo có một qui ước về hệ thống đóng quân theo hình Tam Giác: một đồnbinh Pháp đóng ở giữa, thì có 3 đồn Tự Vệ Công Giáo đóng ở 3 góc, với đường kính 10 km. ...


  [​IMG]
   
  Last edited: 4/10/17
 16. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 154: HUY HIỆU TIỂU ĐOÀN 4 PHÁO BINH - CAO NGUYÊN TRUNG VIỆT (01/01/1953) (Hiếm)
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam)

  Pháo binh Quốc gia Việt Nam được thành hình vào đầu thập niên 1950. Thoạt đầu thành lập các Pháo đội Tác xạ biệt lập, sau đó kết hợp thành các Tiểu đoàn Pháo binh. Pháo đội biệt lập đầu tiên thành lập tại Bắc Việt ngày 1-11-1951.

  • Tiểu đoàn 5 Pháo binh thành lập ngày 1-7-1952. Đơn vị này do Tiểu đoàn Pháo binh Liên hiệp Pháp số 1/41 R.A.C chuyển sang.
  • Tiểu đoàn 3 Pháo Binh Việt Nam thành lập ngày 1-11-1952 tại Bắc Việt.
  • Tiểu đoàn 2 Pháo Binh Việt Nam thành lập ngày 1-2-1953 tại Trung Việt.
  • Tiểu đoàn 4 Pháo Binh Việt Nam thành lập ngày 1-1-1953 tại Cao Nguyên Trung Việt.
  • Tiểu đoàn 1 Pháo Binh Việt Nam thành lập ngày 1-5-1953 tại Nam Việt.
  Mỗi Tiểu đoàn Pháo binh có có một bộ tham mưu, một Pháo đội chỉ huy và công vụ, và ba Pháo đội tác xạ, quân số 410 người trang bị 12 khẩu đại bác 105 ly....

  [​IMG]   
  Last edited: 4/10/17
 17. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 155: Huy Hiệu Lực Lượng Tác chiến ven sông -Vĩnh Long (Hiếm)
  Riverine force - Vĩnh Long
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam - 425)

  [​IMG]
   
  Last edited: 4/10/17
 18. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 156: Huy Hiệu Đại Đội Mường (Hiếm)
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam)

  [​IMG]
   
  Last edited: 4/10/17
 19. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 157: HUY HIỆU TIỂU ĐOÀN 75 NÙNG "TRUNG HIẾU" - TIÊN YÊN (01/03/1953)
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam)

  Trong thời chiến tranh Đông Dương, Pháp đã tuyển mộ dân gốc thiểu số Nùng để thành lập các đơn vị tuần tiễu biên giới sát Trung Quốc.Người Nùng nói tiếng Quảng Đông với âm sắc hơi khác chút đỉnh.Vị chỉ huy các đơn vị Nùng lúc này là Đại tá Vòng A Sáng (Sau này là tư lệnh đầu tiên của sư đoàn 5 Bộ Binh)
  Sau khi Hiệp định Geneve được ký kết, chia đôi lãnh thổ Việt Nam ở Vỹ tuyến 17, các tiểu đoàn Nùng mang số 32, 67, 71, 72 và 75 được chuyển vào Ba Ngòi (thuộc tỉnh Khánh Hòa, phía Nam thàng phố Nha Trang) ....

  [​IMG]
   
  Last edited: 4/10/17
 20. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  BADGE 158: HUY HIỆU TIỂU ĐOÀN 1 KHU TỰ TRỊ NÙNG
  1BBO - BATAILLON BECS D' OMBREILE ' NUNG TERRITORIE
  (Insigne Militaire Indochine, Vietnam)

  Trong thời chiến tranh Đông Dương, Pháp đã tuyển mộ dân gốc thiểu số Nùng để thành lập các đơn vị tuần tiễu biên giới sát Trung Quốc.Người Nùng nói tiếng Quảng Đông với âm sắc hơi khác chút đỉnh.Vị chỉ huy các đơn vị Nùng lúc này là Đại tá Vòng A Sáng (Sau này là tư lệnh đầu tiên của sư đoàn 5 Bộ Binh)

  [​IMG]


   
  Last edited: 4/10/17

Ủng hộ diễn đàn