Giấy mẫu liền số.

Chủ đề thuộc danh mục 'Diễn đàn sưu tập tiền giấy việt nam' được đăng bởi huynhtanthanh, 6/5/10.

 1. Giấy mẫu liền số.​  Năm mươi đồng.

  [​IMG]
  [​IMG]  Mười đồng

  [​IMG]
  [​IMG]  Năm đồng

  [​IMG]
  [​IMG]  Hai đồng

  [​IMG]
  [​IMG]  Một đồng

  [​IMG]
  [​IMG]  Hai mươi xu

  [​IMG]
  [​IMG]  Năm mươi xu

  [​IMG]
  [​IMG]  Mười xu

  [​IMG]
  [​IMG]

  ----------------------------------------------------------------------
   

Ủng hộ diễn đàn