Huy hiệu Đại Đội Tổng Hành Dinh - Militaire Indochine, Vietnam

Chủ đề thuộc danh mục 'BST Medal world war & VN War' được đăng bởi youngboss1vn, 9/12/14.

 1. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  ĐẠI ĐỘI TỔNG HÀNH DINH - BỘ TỔNG THAM MƯU
  (Militaire Indochine, Vietnam)

  [​IMG]
   
 2. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  ĐẠI ĐỘI TỔNG HÀNH DINH - BỘ TỔNG THAM MƯU
  (Militaire Indochine, Vietnam)

  Phù hiệu Đại Đội Tổng Hành Dinh - Tổng Tham Mưu của Quân Đội Quốc Gia Việt Nam được nhân viên trưc thuộc bộ TTM QDQGVN đeo (đặt tại đường Galliéni -giữa SG và Chợ Lớn nay là Trần Hưng Đạo) - Bộ TTM đặt dưới quyền của đại tá sau lên tướng Nguyễn Văn Hinh từ khi được thành lập (1951) cho đến 1955....

  [​IMG]

  Đại đội Tổng Hành Dinh - Tổng Tham Mưu: là Đại Đội thuộc bộ TTM - không phải quân khu hay sư đoàn
  (ĐĐ THD TTM : Đại Đội Tổng Hành Dinh Tổng Tham Mưu : dịch từ cụm từ Phú Lang Sa: Compagnie de Quartier Général et État Major. Cấp tiểu đoàn trở lên có đơn vị THD - TTM cho đến sư đoàn)
   
 3. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Đại Đội Tổng Hành Dinh số 1
  (Militaire Indochine, Vietnam 3090 6M271)
  Vào tháng 7/1952, các quân khu được thành lập với các tư lệnh như sau:
  * Đệ I Quân Khu (Nam Việt) - Đại tá Lê Văn Tỵ
  * Đệ Nhị Quân Khu (Trung Việt) - Trung tá Nguyễn Ngọc Lễ
  * Đệ tam Quân Khu (Bắc Việt) - Trung tá Nguyễn Văn Vận
  * Đệ tứ Quân Khu (Cao nguyên Trung phần)
  Sau Hiệp định Genève (20.7.1954), hệ thống quân khu trên đây thay đổi vì Đệ tam quân khu là Bắc Việt thuộc về nhà cầm quyền phía bắc vĩ tuyến 17. Năm 1956, hệ thống quân khu QĐVNCH được chia lại như sau:
  * Đệ nhất quân khu: Các tỉnh miền Đông Nam phần.
  * Đệ nhị quân khu: Trung phần (không thay đổi).
  * Đệ tam quân khu: Kontum, Pleiku, Bình Định, Phú Yên.
  * Đệ tứ quân khu: Các tỉnh phía nam Cao nguyên Trung phần và phía nam duyên hải Trung phần.
  * Đệ ngũ quân khu: Các tỉnh miền Tây Nam phần.
  * Quân khu Thủ đô: Saigon, Gia Định, Long An (Sau Long An tách khỏi QKTĐ).


  [​IMG]
   
 4. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Đại Đội Tổng Hành Dinh - Đệ Nhị Quân Khu
  (Militaire Indochine, Vietnam)
  Vào tháng 7/1952, các quân khu được thành lập với các tư lệnh như sau:
  * Đệ I Quân Khu (Nam Việt) - Đại tá Lê Văn Tỵ
  * Đệ Nhị Quân Khu (Trung Việt) - Trung tá Nguyễn Ngọc Lễ
  * Đệ tam Quân Khu (Bắc Việt) - Trung tá Nguyễn Văn Vận
  * Đệ tứ Quân Khu (Cao nguyên Trung phần) ...
  Sau Hiệp định Genève (20.7.1954), hệ thống quân khu trên đây thay đổi vì Đệ tam quân khu là Bắc Việt thuộc về nhà cầm quyền phía bắc vĩ tuyến 17. Năm 1956, hệ thống quân khu QĐVNCH được chia lại như sau:
  * Đệ nhất quân khu: Các tỉnh miền Đông Nam phần.
  * Đệ nhị quân khu: Trung phần (không thay đổi).
  * Đệ tam quân khu: Kontum, Pleiku, Bình Định, Phú Yên.
  * Đệ tứ quân khu: Các tỉnh phía nam Cao nguyên Trung phần và phía nam duyên hải Trung phần.
  * Đệ ngũ quân khu: Các tỉnh miền Tây Nam phần.
  Quân khu Thủ đô: Saigon, Gia Định, Long An (Sau Long An tách khỏi QKTĐ).

  [​IMG]
   
 5. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Đại Đội Tổng Hành Dinh - Đệ Tam Quân khu
  3° DDTHD
  (Militaire Indochine, Vietnam 450 )
  Vào tháng 7/1952, các quân khu được thành lập với các tư lệnh như sau:
  * Đệ I Quân Khu (Nam Việt) - Đại tá Lê Văn Tỵ
  * Đệ Nhị Quân Khu (Trung Việt) - Trung tá Nguyễn Ngọc Lễ
  * Đệ tam Quân Khu (Bắc Việt) - Trung tá Nguyễn Văn Vận
  * Đệ tứ Quân Khu (Cao nguyên Trung phần)
  Sau Hiệp định Genève (20.7.1954), hệ thống quân khu trên đây thay đổi vì Đệ tam quân khu là Bắc Việt thuộc về nhà cầm quyền phía bắc vĩ tuyến 17. Năm 1956, hệ thống quân khu QĐVNCH được chia lại như sau:
  *Đệ nhất quân khu: Các tỉnh miền Đông Nam phần.
  * Đệ nhị quân khu: Trung phần (không thay đổi).
  * Đệ tam quân khu: Kontum, Pleiku, Bình Định, Phú Yên.
  * Đệ tứ quân khu: Các tỉnh phía nam Cao nguyên Trung phần và phía nam duyên hải Trung phần.
  * Đệ ngũ quân khu: Các tỉnh miền Tây Nam phần.
  * Quân khu Thủ đô: Saigon, Gia Định, Long An (Sau Long An tách khỏi QKTĐ).


  [​IMG]


   
 6. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  ĐẠI ĐỘI 4 TỔNG HÀNH DINH QUÂN KHU
  (Militaire Indochine, Vietnam)
  Vào tháng 7/1952, các quân khu được thành lập với các tư lệnh như sau:
  * Đệ I Quân Khu (Nam Việt) - Đại tá Lê Văn Tỵ
  * Đệ Nhị Quân Khu (Trung Việt) - Trung tá Nguyễn Ngọc Lễ
  * Đệ tam Quân Khu (Bắc Việt) - Trung tá Nguyễn Văn Vận
  * Đệ tứ Quân Khu (Cao nguyên Trung phần)
  Sau Hiệp định Genève (20.7.1954), hệ thống quân khu trên đây thay đổi vì Đệ tam quân khu là Bắc Việt thuộc về nhà cầm quyền phía bắc vĩ tuyến 17. Năm 1956, hệ thống quân khu QĐVNCH được chia lại như sau:
  *Đệ nhất quân khu: Các tỉnh miền Đông Nam phần.
  *Đệ nhị quân khu: Trung phần (không thay đổi).
  *Đệ tam quân khu: Kontum, Pleiku, Bình Định, Phú Yên.
  *Đệ tứ quân khu: Các tỉnh phía nam Cao nguyên Trung phần và phía nam duyên hải Trung phần.
  *Đệ ngũ quân khu: Các tỉnh miền Tây Nam phần.
  *Quân khu Thủ đô: Saigon, Gia Định, Long An (Sau Long An tách khỏi QKTĐ).

  [​IMG]

   

Ủng hộ diễn đàn