Tiền Giấy, tiền xu có mệnh giá 100 - CHÂU Á

Chủ đề thuộc danh mục 'Diễn đàn sưu tập tiền quốc tế' được đăng bởi havantho, 30/5/10.

 1. havantho

  havantho Guest

  Tiền Trung Quốc MG 100 :

  1930

  [​IMG]

  1936

  [​IMG]

  1938

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  1940

  [​IMG]

  1941

  [​IMG]

  1942

  [​IMG]

  1943

  [​IMG]

  1945

  [​IMG]

  1949

  [​IMG]

  1991 (phiếu 100 gram)

  [​IMG]

  1990

  [​IMG]

  1999

  [​IMG]

  2005

  [​IMG]

  2000 (Tiền FAKE)

  [​IMG]
   
  Last edited by a moderator: 17/9/10
 2. havantho

  havantho Guest

  Tiền Hong Kong MG 100 :

  The HongKong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) :

  12/8/1959 *

  [​IMG]

  1/5/1964 *

  [​IMG]

  31/3/1976

  [​IMG]

  31/3/1978 *

  [​IMG]

  31/3/1980 *

  [​IMG]

  31/3/1981

  [​IMG]

  31/3/1982

  [​IMG]

  1/1/1984

  [​IMG]

  1/1/1986

  [​IMG]

  1/1/1987

  [​IMG]

  1/1/1990

  [​IMG]

  1/1/1991

  [​IMG]

  1/7/1997

  [​IMG]

  1/1/2005

  [​IMG]

  1/1/2007

  [​IMG]

  B. The Chartered Bank :

  1/1/1979

  [​IMG]

  1/1/1987

  [​IMG]

  1/1/1990

  [​IMG]

  1/1/1998

  [​IMG]

  C. Bank of China (HongKong) Limited :

  1/7/2003

  [​IMG]
   
  Last edited by a moderator: 16/4/12
 3. havantho

  havantho Guest

  Tiền Tây Tạng MG 100 :

  1949

  [​IMG][​IMG]
   
  Last edited by a moderator: 2/9/10
 4. havantho

  havantho Guest

  Tiền Ma Cau MG 100 :

  8/6/2003

  [​IMG]
   
  Last edited by a moderator: 26/10/10
 5. havantho

  havantho Guest

  Tiền Đài Loan MG 100 :

  1964 (53')

  [​IMG]

  1972 (61')

  [​IMG]

  1984 (73')

  [​IMG]

  2000 (89')

  [​IMG]
   
  Last edited by a moderator: 7/9/10
 6. havantho

  havantho Guest

  Tiền Mông Cổ MG 100 :

  1955

  [​IMG]

  1990

  [​IMG]

  1994

  [​IMG]

  2000

  [​IMG]
   
  Last edited by a moderator: 5/9/10
 7. havantho

  havantho Guest

  Tiền Triều Tiên MG 100 :

  1947

  [​IMG]

  1978

  [​IMG]

  1992

  [​IMG]

  1992 (Mẫu)

  [​IMG]
   
  Last edited by a moderator: 10/10/10
 8. havantho

  havantho Guest

  Tiền Hàn Quốc MG 100 :

  1944

  [​IMG]

  1950

  [​IMG]

  1963

  [​IMG]

  1965 (Chữ nâu)

  [​IMG]
   
  Last edited by a moderator: 10/10/10
 9. havantho

  havantho Guest

  Tiền Nhật Bản MG 100 :

  1950

  [​IMG]

  1942 - 1945 :

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  1942 - 1944 (Phát Xít Nhật chiếm đóng các nước Đông Dương) :

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
  Last edited by a moderator: 5/9/10
 10. havantho

  havantho Guest

  Tiền Campuchia MG 100 :

  1956 - 1972

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  1962 - 1972

  [​IMG]

  [​IMG]

  1970

  [​IMG]

  [​IMG]

  1973

  [​IMG]

  1975

  [​IMG]

  1990

  [​IMG]

  1995

  [​IMG]

  1998

  [​IMG]

  [​IMG]

  2001

  [​IMG]
   
  Last edited by a moderator: 9/9/10
 11. havantho

  havantho Guest

  Tiền Lào MG 100 :

  1957

  [​IMG]

  1974

  [​IMG]

  1977

  [​IMG]

  1979

  [​IMG]
   
  Last edited by a moderator: 9/9/10
 12. havantho

  havantho Guest

  Tiền Philippin MG 100 :

  1978

  [​IMG]

  1995

  [​IMG]

  1999

  [​IMG]

  2000

  [​IMG]

  2004

  [​IMG]

  2008

  [​IMG]
   
  Last edited by a moderator: 9/9/10
 13. havantho

  havantho Guest

  Tiền Thái Lan MG 100 (tiền Thái có cùng năm nhưng chữ ký lại khác nhau)

  1978

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  1994
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  2007
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  2002
  [​IMG]

  2004
  [​IMG]

  :50::50::50::50::50:
   
 14. havantho

  havantho Guest

  Tiền MG 100 Malaysia :

  1983 - 1984 :

  [​IMG]

  :7::7::7::7:
   
 15. havantho

  havantho Guest

  Tiền MG 100 Singapol :

  1999 :

  [​IMG]

  :7::7::7::7::7:
   
 16. havantho

  havantho Guest

  Tiền MG 100 Timor

  26/3/1963 (có nhiều chữ ký khác nhau) :

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  :59::59::59::59::59:
   
 17. havantho

  havantho Guest

  Tiền MG 100 Brunei

  15/7/2004 :

  [​IMG]

  :59::59::59::59::59:
   
 18. havantho

  havantho Guest

  Tiền MG 100 Indonesia :

  1958 :

  [​IMG]

  1/1/1959 :

  [​IMG]

  1960 :

  [​IMG]

  1964 (có 2 màu đỏ và xanh) :

  [​IMG]

  [​IMG]

  1968 :

  [​IMG]

  1977 :

  [​IMG]

  1984 :

  [​IMG]

  1992 :

  [​IMG]

  :59::59::59::59::59:
   
 19. havantho

  havantho Guest

  Tiền MG 100 Philippine :

  1978 :

  [​IMG]

  1995 :

  [​IMG]

  1999 :

  [​IMG]

  2000 :

  [​IMG]

  2004 :

  [​IMG]

  2008 :

  [​IMG]

  :50::50::50::50::50:
   
 20. havantho

  havantho Guest

  Tiền MG 100 Myannar (Bruma)

  1953 :

  [​IMG]

  1958 :

  [​IMG]

  1965 :

  [​IMG]

  1994 :

  [​IMG]

  :50::50::50::50::50:
   

Ủng hộ diễn đàn