Token sử dụng tại Đà Nẵng

Chủ đề thuộc danh mục 'BST Military token' được đăng bởi youngboss1vn, 22/1/10.

 1. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  (Topic này được mở ra để các bạn mới bước vào lĩnh vực sưu tầm tham khảo, vì vậy những loại Token mang tên địa danh hiếm ... hoặc đang trong quá trình tìm hiểu thêm thông tin, tư liệu sẽ không có trong đây)


  ĐANANG NCO CLUB - 25 CENT
  chất liệu nhôm - Loại Hiếm
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 2/9/10
 2. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Chất liệu đồng thau được mạ lớp nickel trắng ( pb)
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 8/8/10
 3. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  chất liệu đồng thau ( brass)

  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 8/8/10
 4. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  NSA MILITARY TOKEN, Da Nang - Vietnam War, US NAVY
  Naval Support Activity Detachment
  Da Nang - US Navy - Rare Script


  Chất liệu đồng thau được mạ lớp nickel trắng ( pb)
  [​IMG] [​IMG]


  chất liệu đồng thau ( brass)
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 8/8/10
 5. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  chất liệu đồng thau ( brass)
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 8/8/10
 6. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  chất liệu đồng thau ( brass)
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 8/8/10
 7. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  chất liệu đồng thau ( brass)
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 8/8/10
 8. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  chất liệu đồng thau ( brass)
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 8/8/10
 9. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  chất liệu đồng thau ( brass)
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 24/8/10
 10. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

 11. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Chất liệu đồng thau được mạ lớp nickel trắng ( pb)
  [​IMG] [​IMG]


  chất liệu đồng thau ( brass)
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 24/8/10
 12. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  chất liệu đồng thau ( brass)
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 24/8/10
 13. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  chất liệu đồng thau ( brass)
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 24/8/10
 14. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  chất liệu đồng thau ( brass)
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 24/8/10
 15. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  chất liệu đồng thau ( brass)
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 24/8/10
 16. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  chất liệu đồng thau ( brass)
  [​IMG] [​IMG]


  chất liệu đồng thau ( brass)
  [​IMG] [​IMG]
   

Ủng hộ diễn đàn