Token sử dụng tại NhaTrang

Chủ đề thuộc danh mục 'BST Military token' được đăng bởi youngboss1vn, 22/1/10.

 1. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  (Topic này được mở ra để các bạn mới bước vào lĩnh vực sưu tầm tham khảo, vì vậy những loại Token mang tên địa danh hiếm ... hoặc đang trong quá trình tìm hiểu thêm thông tin, tư liệu sẽ không có trong đây)


  [​IMG]


  Vì có nhiều loại và các mệnh giá khác nhau, nên YB chỉ chụp 1 vài mệnh giá đại diện cho mỗi loại để các bạn mới bước vào lĩnh vực sưu tầm Token thao khảo!  NHA TRANG - OFFICER NCO - OPEN MESS
  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 30/7/10
 2. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  Vì có nhiều loại và các mệnh giá khác nhau, nên YB chỉ chụp 1 vài mệnh giá đại diện cho mỗi loại để các bạn mới bước vào lĩnh vực sưu tầm Token thao khảo!


  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 25/8/10
 3. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 25/8/10
 4. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

 5. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

 6. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

 7. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

 8. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

 9. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

 10. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

 11. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

 12. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

 13. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

  [​IMG] [​IMG]


  [​IMG] [​IMG]
   
  Last edited: 25/8/10
 14. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

 15. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

 16. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

 17. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

 18. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

 19. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

 20. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin Staff Member

Ủng hộ diễn đàn